Een voordracht met moderne presentatie middelen over het houden en kweken van Europese vogels voor voornamelijk vogelverenigingen wordt verzorgd door de volgende personen:
 

Jelle van de Maat

Videopresentaties De Natuur van Nederland


0548-513422/06-31213880

Chris van Rijswijk

De afgelopen periode heb ik een aantal nieuwe lezingen toegevoegd. Het betreft onder andere een lezing over zeevogels (waaronder papegaaiduikers) vanuit Engeland, Groenlandse Witstuitstuitbarmsijzen uit Groenland en tenslotte vogels van het hoge noorden vanuit Varanger (3 soorten eiders, etc.) en Noord-Finland (haakbekken).

via deze link vind je meer informatie en kan je contact opnemen

Lou Megens

1. Europese (zang) vogels in hun natuurlijke biotoop en als cultuurvogel

Geweldige opnamen van zaad- en algemene vogels en goede achtergrondinformatie. Bewegende beelden van voerende appelvink, vink, putter, kneu, groenling, geelgors, heggenmus, ekster, roek en goudvink op hun nesten. Een kleine bonte specht die zijn nest uithakt, een zwerm spreeuwen in de avond en een vissende IJsvogel. Veel vogels met ondersteunend geluid.
Een aanrader voor iedereen die vogels een warm hart toedraagt!

2. Het houden en kweken van Europese insectenetende vogels

Naast prachtige opnamen en goede achtergrondinformatie, inclusief het geluid van de vogels, zijn er unieke bewegende beelden van nestopnamen te zien! Zoals voerende zwartkop, grauwe vliegenvanger, grasmus, nachtegaal, tapuit, boomkruiper, witte kwikstaart, winterkoning, goudhaantje en kleine zwartkop. Een zwarte roodstaart en hop die uit het ei kruipen. Foeragerende waterspreeuw en Balkan kwikstaart. Een prachtige film van een koekoek die opgroeit. Unieke nestopnamen van jonge roodborsttapuiten, hoppen en blauwborsten en nog veel meer!
Ook voor leden die deze vogels niet houden is de lezing zeker de moeite waard!

3. Het gedrag van vogels

Vele vragen worden beantwoord met ondersteunend fotomateriaal en instructief filmmateriaal: Zijn vogels intelligent? Kunnen vogels kleuren onderscheiden? Hoe goed kunnen vogels ruiken? Wat was er het eerst, de kip of het ei? Hebben vogels een goed geheugen? Waarom kunnen vogels vliegen? Kunnen vogels gevoelens  tonen? Hoe goed kunnen vogels horen? Daarnaast wordt ingegaan op begrippen als mimicry, samenscholingsgedrag, symbiose, camouflage et.

Voor iedereen een zeer informatieve en interessante lezing over vogelgedrag

lou.megens@outlook.com
06-45749237

Rene Kleine


Lezingen duren 2x 1 uur met een pauze daar tussen:

Ik hou 3 verschillende lezingen:

- Het houden en kweken van europese cultuurvogels
- het kweken en tentoonstellen van de sijs en barmsijs
- Het houden en kweken van insectenetende vogels.

De lezing wordt ondersteund door eigen foto en filmmateriaal en kan door heel nederland gegeven worden.

Mijn contactgegevens zijn:
Rene Kleine
Tel 0681479277
email renekleine89@hotmail.com

Erwin van Laar


De lezing gaat over Europese vogels in het wild. Erwin is namelijk lid van het Natuur Fotografen Gilde (NFG) en kan uit een groot aantal dia's een keuze maken. Tel.: 0343-532688

Alois van Mingeroet


Alois kan drie verschillende lezingen verzorgen 2 x 1 u met pauze

  1. Europese vogels kweken en tentoonstellen - 2 u

  2. Onkruiden , insecten en bessen voor vogels - 2 u

  3. Kruisingen kweken en tentoonstellen - 2 u

Alle lezingen worden ondersteund vanuit een powerpoint presentatie.
voor lezingen in Nederland is de plaats van vertrek de gemeente Moerdijk

Alois Van Mingeroet
De Bongerd 15
4793 BK Fijnaart

0614980673
email: alois.van.mingeroet@hotmail.com

 

 
Copyright SEC © 2013. Ingeschreven bij de KvK nummer H405076960000