Regionale gespreksgroepen

In alle regio’s zijn er gespreksgroepen. Regelmatig worden er avonden of dagen georganiseerd waarbij kwekers van Europese vogels samenkomen om ervaringen uit te wisselen. Ook worden er deskundigen en succesvolle kwekers uitgenodigd, die aan de hand van voordrachten en diapresentaties bepaalde aspecten van het houden en kweken van Europese vogels nader toelichten. Veel gespreksgroepen organiseren jaarlijks hun eigen regionale show en er zijn “Open Volière Dagen” U vindt contactgegevens van de gespreksgroep in uw regio in het clubblad en elders op de website.

Clubdagen

In het voor- en najaar vinden de clubdagen plaats. Deze bijeenkomsten worden druk door onze leden bezocht. Op de clubdagen worden de leden bijgepraat over allerhande zaken met betrekking tot de vereniging. Hier bieden ook de leden hun overtollige vogels aan voor de verkoop en kunnen er speciale zaden en andere vogelbenodigdheden gekocht worden. Na de lunch wordt er onder deskundige leiding een forumdiscussie gehouden over nieuwe ontwikkelingen en kweekmethoden van bepaalde vogelsoorten of wordt er een projectvogel nader bekeken.

De Technische commissie

In de technische commissie hebben leden van de SEC zitting, die hun sporen op het gebied van het kweken van Europese Cultuurvogels hebben verdiend. Speciaalclub Europese Cultuurvogels Het doel van de technische commissie is o.a. om standaardeisen en soortbeschrijvingen voor Europese vogels te ontwikkelen. Zij doet dat niet in isolatie want er wordt ook meegepraat over deze thema’s op Europees niveau om ook hier tot harmonisatie te komen. De technische commissie behandelt ook vragen van uiteenlopende aard van leden en adviseert het SEC bestuur over vogeltechnische zaken.

De jaarlijkse show

Elk jaar wordt er een grote landelijke show georganiseerd, een spannende wedstrijd, die open staat voor alle liefhebbers en kwekers van Europese cultuurvogels, die lid zijn van een bij de COM aangesloten organisatie. De show is altijd geënt op een bepaald thema en in een prachtige ambiance kunnen leden zowel als niet leden genieten van de tentoongestelde vogels. Tevens is er een grote verkoopklasse waarbij honderden vogels van eigenaar verwisselen. Dagelijks worden er door deskundigen lezingen verzorgd en vele standhouders tonen hun nieuwste producten.

Het Clubblad

Het clubblad “De Europese Cultuurvogel” is het visitekaartje van de SEC. Het is een kleurrijk blad, boordevol informatie over de vereniging en het houden en kweken van Europese vogels. Er bestaat voor leden de mogelijkheid om gratis hun overtollige vogels te koop aan te bieden of vogels te vragen om hun kweekbestand aan te vullen. www.info-sec.nl De vereniging heeft een eigen website waar we u van het laatste nieuws in de vereniging op de hoogte houden. De website wordt druk bezocht door leden als niet leden. Vooral van de rubriek “vogelvragen” wordt dankbaar gebruik gemaakt. In deze rubriek beantwoordt de Technische Commissie vragen van leden over uiteenlopende onderwerpen. Ook kunnen de leden gratis een advertentie plaatsen om vogels of attributen te verkopen of te verwerven. Informatie service Bij de SEC zijn er brochures en boekjes verkrijgbaar over allerhande onderwerpen. Voor de meeste vogels is er een speciaaluitgave en ook is er een heel informatief boekje over het voorkomen en herkennen van ziekten. Een prachtige DVD met de twee producties van “Appelvink tot Zanglijster” en “Europese vogels kweken” mag zeker niet bij de liefhebber ontbreken. Deze artikelen kunt via de website bij de speciaalclub bestellen, of aan de stand kopen bij evenementen waar de SEC vertegenwoordigd is. Meer informatie hierover vindt u op deze website en in ons clubblad.

terug naar het hoofdmenu


Copyright SEC © 2013. Ingeschreven bij de KvK nummer H405076960000