Een vogel vergeten te ringen, die wel geringd moet worden 


In de praktijk komt het voor dat u te laat bent met een vogel te ringen, of dat de vogel de ring verliest. U bent dan formeel in overtreding. Het probleem is evenwel op te lossen. U moet dan een bezitsontheffing aanvragen. De kosten bedragen 15 euro. Op de website van LNV kunt u de benodigde formulieren downloaden.

Soms voert de dienst een controle uit. U kunt bv geen ontheffing aanvragen voor een vogelsoort, waarvoor u geen officiele ringen heeft besteld. Ook kan men een kopie vragen van uw kweekboek. In de praktijk komt dit weinig voor, zeker als u nog niet eerder voor een onthefing aan de bel getrokken hebt.

De benodigde formulieren vindt u hier:

Formulier hier downloaden

Uw dient ook een registratie formulier mee te zenden

Registratieformulier

Vul alles zo nauwkeurig mogelijk in en voeg een kopie van uw paspoort toe.

De drie documenten worden gestuurd naar de:


Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
Team Natuur
Postbus 19530
2500 CM Den Haag

Na 8 weken krijgt u bericht of de ontheffing is verleend. De ontheffing geldt voor 5 jaar. Mocht u de vogels van de hand doen, dan moet de neiwue eigenaar opnieuw een ontheffing aanvragen.


Copyright SEC © 2013. Ingeschreven bij de KvK nummer H405076960000